Henk Staelens

"Mens sana in corpore sano"

Henk Staelens

Navigatie

Wat is Osteopathie

Afbeelding osteopathieHet woord osteopathie is afgeleid van de Griekse woorden 'osteon' (bot of been) en 'pathos' (lijden). Osteopathie is een manuele therapie die gekenmerkt wordt door een holistische visie. Osteopathie legt zich toe op het herstellen van een verstoord evenwicht binnen het lichaam. Dit verstoorde evenwicht kan zich uiten in allerhande klachten zoals rug-, nek- en hoofdpijn of spijsverteringsproblemen. Met behulp van manuele technieken worden bewegingsbeperkingen opgespoord.

De blokkades of bewegingsverliezen kunnen zich overal in het lichaam bevinden, alle weefsels hebben een beweeglijkheid of elasticiteit. Klassiek wordt dit in de osteopathie ingedeeld in 3 grote systemen: het bewegingsapparaat (parietaal), de organen (visceraal), de schedel en de vliezen (cranio-sacraal).

Men gaat op zoek naar de oorzaak van de klacht en behandelt deze. De oorzaak van de klacht bevindt zich niet altijd op de plaats waar de klacht of pijn tot uiting komt en kan zowel structureel, chemisch, emotioneel als energetisch van aard zijn.

Deze vier gebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar voortdurend. Een probleem in één gebied kan zich uiten in klachten op een ander gebied. Daarom gaat de osteopaat op zoek naar de oorzaak van de klachten in plaats van de symptomen te behandelen. Hierbij behandelt de osteopaat dus niet de 'ziekte' op zich, maar stimuleert de natuurlijke genezingsprocessen van het lichaam, het autoregulerend mechanisme. Er wordt een aanzet gegeven zodat het lichaam zichzelf kan corrigeren.

Terugbetaling Mutualiteit:

De meeste ziekenfondsen betalen per jaar een bedrag variërend van 5 tot 12,5 euro per osteopathisch consult terug met een maximum van 5 osteopathische consultaties per persoon per jaar in.  Belangrijk hierbij te weten is dat de patiënt intussen geen beroep doet op chiropractische behandelingen.  Voor osteopathie en chiropraxie samen wordt dus een terugbetaling van maximum 5 sessies per persoon en per kalenderjaar voorzien (Bijvoorbeeld 2x chiropraxie en 3x osteopathie).

Voor de exacte voorwaarden en bedragen neemt u best contact op met uw mutualiteit.