Henk Staelens

"Mens sana in corpore sano"

Henk Staelens

Navigatie

Levensloop

Foto Henk StaelensNadat ik 1990 was afgestudeerd als Kinesitherapeut aan het Hoger Technisch Instituut te Brugge, ben ik mijn militaire dienstplicht gaan vervullen. Na een opleiding in de medische dienst aan het Leopoldskazerne te Gent, werd ik overgeplaatst naar de AA-school te Lombardsijde waar ik werkte als kinesitherapeut. De extra ervaring die ik daar had opgedaan kwam goed van pas toen ik na mijn legerdienst de kans kreeg om een praktijk over te nemen in Roeselare.

Datzelfde jaar ben ik gestart met een opleiding Cyriax te Brugge. Van zijn holistische visie en aanpak, leerde ik dat er meer is dan enkel en alleen de lokale (pijn)klacht van de patiënt. Vaak is er meer aan de hand dan alleen die pijnklacht. Pijn is een belangrijk symptoom maar heel vaak ligt de oorzaak dan toch op een andere lokatie in het lichaam. En dan is het resultaat van een lokale behandeling van de klacht veelal onvoldoende of van korte duur.

Hierdoor ben ik gestart met de opleiding Osteopathie aan het BVO te Menen onder de leiding van Dhr. Gilles Lavignes die ons de kneepjes leerde op het gebied van manipulaties. Daarnaast maakten we ook kennis met de craniale ostopathie en de viscerale osteopathie en dit in het kader van een holistische visie die eigen is aan de osteopathie.
Eenmaal ik mijn diploma in de osteopathie had behaald, ben ik de verschillende takken in de osteopathie verder gaan bestuderen.

De craniale osteopathie ben ik verder gaan uitbreiden door Cranio-Sacrale Therapie te gaan studeren aan het Upledgerinstituut van België.
De viscerale osteopathie heb ik uitgebreid leren kennen in de cursus Viscerale Manipulaties volgens Barral aan het Uplegderinstituut in Doorn (Nederland). Ondertussen was ik, via de praktische cursus 'Les Techniques Ostéopathiques et Chiropractiques de Dejarnette', welke technieken ik dagelijks gebruik, in contact gekomen met het principe van spiertesting. Daarom ben ik de opleiding Applied Kinesiology (Toegepaste Kinesiologie) aan het ICAKBENELUX gaan volgen. Dat is een soort binair systeem waarbij het testen van spieren ons meer informatie geeft over de gezondheidstoestand van het lichaam. Dat biofeedbacksysteem kan ons helpen aantonen waar het probleem zit bij een aandoening en ook welke behandeling op dit moment het meeste aan te raden zou zijn, alsook of de behandeling al dan niet een positief effect heeft gehad. Ik kreeg heel wat nieuwe informatie en mogelijkheden die ik toe kon passen in mijn praktijk.

Hier kwam ik ook in contact met de wereld van vitaminen en mineralen en voelde mij genoodzaakt om nog wat dieper in te gaan op deze materie. Aan het VIOW van Dhr. Walter Faché kwam ik meer te weten over voeding en de voedingssupplemenenten die een belangrijke hulp kunnen bieden in het herstelproces van een ziekte of aandoening. Applied Kinesiology zelf spreekt van een triade bestaande uit het structurele, biochemische en het energetische. Het structurele kon ik terugvinden in de osteopathie en het biochemische in de orthomoleculaire. Probleem vormde het derde aspect, nl. het energetische. Daarin kwam ik in contact met de principes van de Chinese Geneeskunde en de Acupunctuur.

Vandaar dat ik dan gestart ben met de Opleiding Chinese Geneeskunde en Acupunctuur aan de JingMingschool. Een volkse geneeskunde gebaseerd op duizenden jaren ervaring en evolutie. Samen met de Chinese Kruiden vormt dit terug een heel interessant hoofdstuk in mijn koffertje van technieken en ideeën die kunnen helpen zoeken naar een oplossing bij het behandelen of ondersteunen van vele aandoeningen.

In oktober 2009 ben ik op stage geweest naar China waar we kon zien hoe de acupunctuur daar geïntegreerd werd in de algemene geneeskunde en ook hoe eenvoudig en efficiënt acupunctuur wel kon zijn. Nu ben ik bezig met cursus Chinese Kruiden omdat acupunctuur in combinatie met kruiden een nog beter resultaat kan opleveren bij veel aandoeningen. Ondertussen heb ik ook een specifieke opleiding gevolgd rond stoppen met roken en acupunctuur. En binnenkort start ik met een opleiding elektro-acupunctuur.

Door regelmatig opleidingen te volgen, probeer ik op de hoogte te blijven van recente vernieuwingen en allerhande technieken om mijn patiënten zo snel en goed mogelijk te helpen.