Henk Staelens

"Mens sana in corpore sano"

Henk Staelens

Navigatie

Wat is Kinesitherapie

Afbeelding kinesitherapieKinesitherapie is "therapeia" (verzorging, behandeling van het lichaam) via "kinesis" (beweging).

Anders gezegd, een kinesitherapeut zal er voor zorgen dat iemand die beperkt is (geraakt) in zijn functioneren terug optimaal kan werken.

"Kinesitherapie" betekent letterlijk "behandelen door te bewegen" en staat voor een hele waaier van therapieën. Kinesitherapie is dan ook veel meer dan massage. We gebruiken een gamma van fysische (warmte, koude, elektrische stromen, etc) en technische middelen. Het vakdomein is in de laatste twintig jaar zodanig gegroeid en ontwikkeld dat kinesitherapie op dit moment zonder enige twijfel is geëvolueerd tot een essentiële steunpilaar in de revalidatie.

Als zelfstandig kinesitherapeut heb ik al jaren ervaring en ik school mij ook voortdurend bij, zodat ik steeds op de hoogte ben van de meest actuele en gespecialiseerde vormen van kinesitherapie.

Terugbetaling Mutualiteit:

Een kinesitherapiezitting wordt steeds voor een deel terugbetaald door uw mutualiteit indien u in het bezit bent van een doktersvoorschrift. De grootte van terugbetaling van een kinesitherapiezitting is afhankelijk van het ziektebeeld dat u heeft:

Courante aandoeningen (alles wat niet bij F- of E-pathologie behoort)

Per aandoening is er steeds een onbeperkt aantal voorschriften mogelijk met tegemoetkoming van de mutualiteit. De eerste 18 zittingen worden normaal terugbetaald. Vanaf de 19e zitting krijgt u nog steeds terugbetaald maar aan het verminderde terugbetalingstarief. Een courante aandoening kan men drie maal per jaar goedkeuren. M.a.w. u heeft recht op 3 X 18 beurten voor verschillende aandoeningen (vb rug, enkel, knie).

F-pathologiËn ( na operatie of immobilisatie,...)

Per pathologie is er steeds een onbeperkt aantal voorschriften mogelijk met terugbetaling. De eerste 60 zittingen worden terugbetaald aan het normale terugbetalingstarief. Vanaf de 61e sessie krijgt u een verminderde terugbetalingstarief.

E-pathologiËn (ernstige aandoeningen)

Er zijn een onbeperkt aantal voorschriften mogelijk tegen een buitengewoon verhoogde tegemoetkoming.

Perinatale kinesitherapie

Er worden maximum 9 beurten per zwangerschap terugbetaald.